L’alimentació de la gent gran

És molt important una bona alimentació per a la nostra salut  i en moments més delicats com pot ser la vellesa, tenir especial cura amb els aliments encara és més important. Hi ha problemes del dia a dia relacionats en part, amb l’alimentació que es veuen agreujats per l’edat. Per exemple el restrenyiment, la dificultat per digerir, les intoleràncies, … A més a més, quants més fàrmacs es consumeixen més possibilitats de presentar problemes nutricionals. Per exemple, els medicaments diürètics, augmenten la pèrdua d’aigua, sodi, potassi i magnesi. Els antidepressius disminueixen la gana, els Tricíclics i faciliten el restrenyiment.
Tenir cura de fer una dieta sana és molt important i una bona opció és la dieta mediterrània.
Un exemple d’aquesta cura i atenció alimentària és el que ofereixen a la residència per a la gent gran de Súria Bell Repòs ( al Bages ), a on ofereixen cuina casolana i als seus residents adaptant el menú a les seves necessitats. Si Volen més informació al respecte, poden entrar al seu lloc web.

cuina-casolana-bell-repos-residencia-avis